Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου

1 Φεβρουαρίου 2023

Σύγκλιση τακτικής Γενικής Συνέλευσης μελών ΝΟΚ

Πρόσκληση:  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Ομίλου Κορίνθου στις 6/2/2023 και ώρα 18:00 στο χώρο του κολυμβητηρίου Κορίνθου, με θέματα τα ακόλουθα: 

  1. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού για το έτος 2022 και απαλλαγή μελών.

  2. Έγκριση  Προϋπολογισμού για το έτος 2023.

  3. Έγκριση διοικητικών πεπραγμένων για το έτος 2022.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της πιο πάνω τακτικής γενικής συνέλευσης και βάση καταστατικού του Ν.Ο.Κ. συγκαλείται νέα γενική συνέλευση με τα ίδια θέματα στις 6/2/2023 και ώρα 19:00.  

Στην συνάντηση για την γενική συνέλευση θα μπορούν να λάβουν μέρος, μόνο τα οικονομικά ενήμερα μέλη για το 2022.

Εκ μέρου του ΔΣ.