Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου

17 Σεπτεμβρίου 2023

Έντυπα έκδοσης – ανανέωσης αθλητικού δελτίου και κάρτας υγείας.

Για την συμμετοχή στους επίσημους αγώνες οι οποίοι διεξάγονται από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, οι αθλητές/τριες υποχρεούνται να έχουν ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας στην Ομοσπονδία.

  • Επιπλέον για την χρήση όλων των δημόσιων και δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όλοι οι ασκούμενοι υποχρεούνται να έχουν επικαιροποιημενη κάρτα υγείας, με σκοπό τον έλεγχο και την διασφάλιση της σωματικής τους υγείας.
  • Η ανανέωση των παραπάνω έχει ισχύ ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και συνήθως, όλες οι ανανεώσεις συμβαίνουν κατά τον μηνά Σεπτέμβριο, οπού είναι απαραίτητος ο αιματολογικός και καρδιολογικός έλεγχος των παιδιών, για την συμμετοχή σε προπονητικές συνεδρίες και αγωνιστικές εκδηλώσεις.

 

Διαδικασία έκδοσης ΝΕΟΥ δελτίου:

1) Για τα νέα δελτία, χρειαζόμαστε την συμπλήρωση των επισυναπτόμενων αρχείων (ή την συμπλήρωση τους στην γραμματεία του συλλόγου μας), 
2) Το αρχείο της συγκατάθεσης να υπογραφεί από τους δύο κηδεμόνες του αθλητή/τριας και να θεωρηθεί από τα ΚΕΠ.
3) Ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου σε CD (300DPi), και δύο έγχρωμες σε έντυπη μορφή.
4) Πιστοποιητικό γέννησης,
5) Φωτοτυπία της ταυτότητα και των δύο γονέων, 
6)  Έγχρωμο triplex καρδιάς (κάθε 2 έτη),
7) Γενική αίματος, Γενική ούρων, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατίνη, Fe ορού, Φεριτίνη, CPK, SGOT.
 
 

Διαδικασία ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ δελτίου:

1) Για τα νέα δελτία, χρειαζόμαστε την συμπλήρωση των επισυναπτόμενων αρχείων (ή την συμπλήρωση τους στην γραμματεία του συλλόγου μας),
2) 1 φωτογραφία έγχρωμη,
3) Γενική αίματος, Γενική ούρων, Γλυκόζη, Ουρία, Κρεατίνη, Fe ορού, Φεριτίνη, CPK, SGOT.
4) Έγχρωμο triplex καρδιάς (κάθε 2 έτη),
 
 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα απαραίτητα έντυπα για έκδοση – ανανέωση αθλητικού δελτίου και κάρτας υγείας:

Εκδοση-Ανανεωση Δελτιου

Καρτα Υγειας