Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου

16 Ιανουαρίου 2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

Παρακάτω σας παραθέτουμε το link του site του EOKAN στο οποίο είναι αναρτημένος ο Κατάλογος των Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή από 01/01/2023. 

 

Στο ίδιο link θα βρείτε και τις Κύριες Αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον Κατάλογο από το έτος 2022 στο έτος 2023. 

 

https://www.eokan.gr/substances